Складний план до твору захар беркут

На тиждень — 2 год. Позакласне читання — 4 год. Текстуальне вивчення творів — 58 год. Резервний час — 8 год. Його особливість і значення. Розуміти функції літератури як мистецтва слова і називати їх. Висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини. Усвідомлення потреби зацікавлення мистецтвом, його впливу на людину. Жанрово-тематичне розмаїття пісень козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. Особливість жанру і його життєвість. ТЛ: коломийки, пафос твору. Розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень. Підібрати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх. Виразно і вдумливо читати тексти пісень, коломийок. Осмислення значення пісенної спадщини українців, бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість. Доба козаччини в історії України. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. ТЛ: історична повість, сюжет. Розповідати коротко про І. Знати зміст та історичну основу повісті. Переказувати і коментувати зміст. Вміти визначити тему повісті та її провідні мотиви. Володіти навичками аналізу епічного твору. Характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, підтверджувати власну думку текстовими цитатами. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації. Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей. Боротьба українців проти монголо-татар історія України. Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея. Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно і осмислено читати твори. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності ідеї, батьківщині, любові, принципам. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів зокрема прийому гіперболізації. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків. ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція. Вміти проаналізувати повість, визначити її жанрові ознаки. Вміти складати план до характеристики Павлуся. Висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя. Виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості. Єдність світу природи і світу дитячої душі у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика. ТЛ: автобіографічний твір, символ. Знати про звичаї та традиції українського народу. Переказувати зміст фрагментів повісті. Вміти розкрити образ Михайлика, розповісти про його сприйняття дорослого світу. Схарактеризувати інші образи діда, батьків, подружки Люби. Вміти визначити головну ідею твору. Розкрити власне розуміння образу гусей-лебедів. Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу. Розвиток фантазії, уяви в житті творчої особистості. Воєнне дитинство в повісті. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору мова персонажів, художня деталь. Знати про події часів воєнного лихоліття в Україні Друга світова війна. Знати і вміти переказувати зміст повісті. Вміти проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Розвивати навички аналізу епічного твору. Пояснювати художні особливості твору. Виділяти і переказувати найбільш вражаючий епізод з повісті аргументувати свій вибір. Висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті. Виховання важливих гуманних якостей людини — чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати. Друга світова війна на території України історія України. Художня деталь у оповіданнях ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА? Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. ТЛ: поглиблення поняття про гумор засоби гумористичного зображення. Вміти переказувати сюжет оповідання, коментувати його. Висвітлити особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки. Вміти розкрити символічне приховане значення образу скарбу. Висловлювати власні міркування про сенс людського буття, щастя людини. Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі. Виразно і вдумливо читати твір, переказувати його зміст, виділяти головну думку. Вміти знаходити та коментувати реальне і уявне у творі. Розкрити трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втiленні головної думки, притчевої моралі. Духовне багатство — найбільший скарб у житті. Розуміння різниці між матеріальним і духовним. Виразно і вдумливо читати диптих. Визначати провідну думку кожної частини. Вміти розшифровувати і коментувати метафоричний підтекст образів. Висловлювати власні міркування про духовне наповнення кожного, індивідуальні способи його проявів у реальному сучасному житті. Дискутувати про необхідність бути духовно розвиненим і багатим. Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині. Розглядати і коментувати сюжет повісті. Вмiти знаходити в ній казкове і реальне. Характеризувати образ Планетника за планом, аналізувати його вчинки. Розкрити символічне значення образу квітки. Висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір Планетника і кожної людини. Спонука до творення і примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і свої вчинки. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу. Вміти складати план розповіді про події, змальовані в оповіданні. Характеризувати образи Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки. Вміти пояснювати особливість композиції, виділити кульмінацію. Запропонувати власну версію подальшого розвитку подій. Осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, проявів доброти, благородства, чесності. Художні засоби його втілення деталь, поєднання різних часових площин тощо. Пояснювати провідну думку в кожному епізоді. Прокоментувати власне розуміння закінчення твору. Розвиток уміння визначити основну ідею твору, висловити своє розуміння її. Усвідомлення ролі й значення гуманізму в розвитку людства і духовності кожної людини. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї. ТЛ: ліричний герой поглиблено. Виразно і вдумливо читати поезії. Висловлювати власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, романтичний максималізм, почуття власної гідності і самодостатності. Дискутувати про проблему індивідуальності й натовпу. Виховання любові до матері, Батьківщини, почуття власної гідності. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в. Знати основні відомості про поета та його пісні. Виразно і вдумливо читати поезії. Визначити і прокоментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів. Розвиток уміння аргументовано висловлювати власні роздуми. Формування морально-етичних цінностей, розвиток естетичного смаку. Штогаренко — композитори, що писали музику на слова Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки. Вміти прокоментувати морально-етичні проблеми людського співжиття, родинних стосунків, порушені в ньому. Схарактеризувати образ головного героя. Простежити за текстом гуманістичний пафос, іронічність оповіді, роль гумору. Видiлити і переказати найцікавішу пригоду героя-підлітка, аргументувати своє зацікавлення. Розвиток вміння про серйозне й важливе говорити доступно і зрозуміло. Близнеця, вивчені в 6-му класі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок. Знати визначення поняття вільного вірша, розуміти його специфічну форму. Виразно і усвідомлено читати поезії. Пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту, коментувати художні засоби. Визначати основний пафос поезій, ідею кожної з. Розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки. Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку. Птахи, які живуть на території України природознавство. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Переказувати історію трагічного життя молодого поета. Виразно і вдумливо читати вірші. Визначати основну думку ідеюпояснювати художні засоби, прихований, підтекстовий зміст образів. Висловлювати власні думки про вірші Усвідомлення радості спілкування з високим мистецтвом слова. Виховання небайдужого ставлення до емоцій та почуттів. Знати письменників, що народилися в рідному краї. Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про. Виховання шанобливого ставлення до творців прекрасного. Назвати імена митців та їхні твори, що вивчалися. Висловлювати міркування про найулюбленіші. Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання і вивчення. Оповідання та повісті Текст доступний на умовах ліцензіїтакож можуть діяти додаткові умови.

Карта сайта

67 68 69 70 71 72 73 74 75